top of page

Alimentació justa i responsable

Els socialistes basem la nostra política alimentària en el concepte de sobirania alimentària com el dret dels menorquins ha definir les nostres pròpies polítiques agrícoles, pesqueres, alimentàries i laborals, que siguin sostenibles, socials, econòmiques i culturalment apropiades al context menorquí. 

299

Treballarem per assegurar que el sistema de producció alimentària sigui sostenible amb el medi ambient alhora que produeix aliments segurs i saludables. 

300

Impulsarem els mercats locals diversificats basats en la solidaritat, preus justos i productes locals. 

301

Motivarem ajudes per millorar les condicions socials i de treball en el sistema agrari alimentari. 

bottom of page