top of page

Esports i activitat física i saludable

L'esport és una de les millores eines transversals de les quals disposam per afavorir el desenvolupament personal, la cohesió social i combatre les desigualtats que patim com a societat, sobretot els més vulnerables. 

A més, l’activitat física és una instrument fonamental per contribuir al benestar físic i psíquic de les persones, millorar la seva salut i combatre malalties i patologies com la obesitat, el sedentarisme i els problemes cardiovasculars. 

 

Els governs socialistes hem treballat en diferents línies estratègiques al voltant de l'activitat física i la pràctica esportiva (accessibilitat, formació, igualtat, instal·lacions, coneixement, participació del tercer sector, etc.) amb l’objectiu clar d’enfortir l’esport base, els esports minoritaris i autòctons, disposar de la infraestructura necessària per al millor desenvolupament de tots els esportistes i fomentar la pràctica esportiva a Menorca com a producte turístic. 

 

Proposem les següents mesures per elaborar un programa complet que marqui el full de ruta de la legislatura 2019-2023 en l’àmbit esportiu: 

184

Seguirem treballant en la formació com a eix central de la política esportiva de l’esport base, potenciant els valors i el creixement personal per damunt dels resultats. 

185

Elaborarem d’un pla estratègic sobre l’activitat física i esportiva a Menorca que constituirà un procés d’anàlisi continuat i d'actualització dels diagnòstics i principals objectius per desenvolupar una gestió global de l’esport a Menorca, tant d’infraestructures, com de gestió i programes d’activitats per a tota la ciutadania. 

186

Continuarem desenvolupant els programes de patrocini per a esportistes d’alt nivell per tal que puguin treballar en la seva carrera esportiva sota la marca “MENORCA ILLA DE L’ESPORT”

187

Mantindrem amb fermesa el compromís amb les famílies i els joves de Menorca per tal que les necessitats econòmiques no siguin impediment per practicar esport a l’illa. 

188

Elaborarem un programa de turisme esportiu accessible. Menorca, per les seves dimensions i la xarxa esportiva i natural amb la qual compta, constitueix un lloc idoni per desenvolupar aquest programa, que, sens dubte, situaria l'illa com a destinació turística accessible referent a Europa. 

189

Crearem, juntament amb la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca, un pla per a la supressió de barreres arquitectòniques a les instal·lacions esportives. Aquest projecte donaria resposta a la pràctica habitual de l’activitat física i també a l’anterior programa sobre turisme accessible. 

190

Treballarem conjuntament amb IGA internacional per tal que la organització dels Jocs IGA a Menorca l’any 2025 sigui una realitat. 

191

Desenvoluparem un programa esportiu, recreatiu i cultural en els centres escolars emmarcat dins el programa IGA MENORCA 2025. 

192

Impulsarem la incorporació de les persones majors al voluntariat esportiu, formant una xarxa esportiva associativa per a la organització d’esdeveniments i activitats esportives. 

193

Crearem i desenvoluparem noves rutes BTT, millorarem les actuals introduint una senyalització adequada -homogènia i homologable-, analitzarem els serveis per ser destinació BTT i oferirem formació i promoció per a la pràctica esportiva en bicicleta a Menorca. 

194

Crearem la xarxa de senderisme i marxa nòrdica de Menorca aprofitant la xarxa de camins públics de l'illa i el camí de cavalls. 

195

Promocionarem totes les activitats en convivència amb la natura, tant entre la població resident com entre els turistes, creant una veritable connexió espai-activitat des d’una perspectiva de respecte al medi i al coneixement del territori. 

196

Organitzarem, conjuntament amb el Consell Superior d’Esports i el Govern de les Illes Balears, el Campionat Mundial de natació ISF, campionat que, alhora, podria esdevenir el cofinançament per a la construcció d’una nova piscina olímpica a Menorca. 

197

Desenvoluparem un programa coordinat amb els ajuntaments destinat a l’activitat física per a la gent gran i el jovent que fomenti la interrelació entre tots els usuaris dels municipis de Menorca i les activitats intergeneracionals als casals, residències de gent gran i centres d’oci juvenils. 

198

Continuarem desenvolupant accions per prevenir l’obesitat i el sedentarisme en el marc del programa “MENORCA BORINAT” implementant la prescripció de l’exercici físic en el sistema públic de salut, especialment en l’atenció primària. 

199

Impulsarem accions destinades al desenvolupament de polítiques i infraestructures per al foment de la mobilitat a peu i amb bicicleta. 

200

Impulsarem la creació d’un segell de qualitat en base als criteris vinculats a les polítiques socials i saludables que les empreses apliquin als seus treballadors i treballadores. Per a l’esmentat segell, serà necessària l’elaboració d’un pla d’empresa saludable en el qual es desenvolupin les accions i millores a l’empresa per aconseguir la distinció, així com per poder fer el seguiment la seva aplicació. 

201

Seguirem treballant en l'execució del programa “ONA - DONA, ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT” per al desenvolupament de projectes que incentivin la participació de la dona en tots els àmbits esportius amb l'objectiu d'erradicar la desigualtat en el món de l’esport. 

202

Crearem el centre de turisme nàutic de Menorca a l’illa Plana del port de Maó. Un projecte que permetrà recuperar un espai únic en un entorn immillorable del port de Maó i desenvolupar un projecte nàutic en tres vessants: 

  • Un espai d’activitats nàutiques per a les entitats locals i clubs nàutics i marítims.
     

  • Un espai europeu adaptat per a la pràctica de la l’esport nàutic accessible.
     

  • Un punt de referència i entrenament per a equips nòrdics en temporada d’hivern.

203

Crearem una xarxa d'instal·lacions esportives per a ús turístic sempre en coordinació amb els ajuntaments de l’illa, iniciativa que ha de conviure de manera clara amb les activitats esportives i socials dels usuaris habituals de les instal·lacions. També cal crear un calendari d’esdeveniments turísticoesportius amb activitats quinzenals per desestacionalitzar l’oferta turística. 

204

Oferirem línies d’ajuts als ajuntaments per a la renovació i la creació de nous espais esportius al centres i barriades dels municipis de l’illa per a la pràctica esportiva d'infants, joves i gent gran.

205

Crearem una línia d’inversió per afavorir l'eficiència energètica a totes les instal·lacions esportives amb l'objectiu d'assolir un 100% d’energies netes. 

bottom of page