top of page

Finançament just

El Nou règim especial per a les Illes com un accelerador del creixement. Cal completar el nou Règim Especial per a les Illes Balears aprovat al Congrés dels Diputats, amb el paquet de mesures fiscals recolzat pel govern socialista a l’Estat, aconseguint la seva aprovació al Congrés per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2020. I en paral·lel, hem aconseguit que la Unió Europea incrementi els límits de les ajudes de mínimis en tots els àmbits, com ara el sector primari, secundari i terciari.

 

Reclamarem, de la mà del Govern de les Illes Balears, un sistema de finançament més just i amb major precisió dels seus principis, que garanteixi els mateixos serveis públics a tot l’Estat, així com una major autonomia financera i de gestió i un model de repartiment que respecti el principi d’ordinalitat, perquè les autonomies que més aportin siguin també les que més rebin. 

bottom of page