top of page

Gestió i tractament de residus

Estem compromesos amb els objectius de les cimeres internacionals en matèria ambiental i entenem la importància que té per a la nostra illa la condició de Reserva de Biosfera. Per això, durant aquesta legislatura hem treballat de valent en l'elaboració del Pla director sectorial de residus juntament amb un Pla de gestió dels mateixos amb l'objectiu d'aconseguir una gestió eficient dels residus que es generen i de poder crear una estratègia insular conjunta per a la millora de l’eficiència en els serveis i l’assoliment de una sostenibilitat real de Menorca. Tenim clar que hem de seguir en aquesta línia de treball i reforçar-la, per això:

15

Aprovarem definitivament el Pla director sectorial i de gestió de residus no perillosos de l'illa de Menorca.

16

Fomentarem les polítiques basades en criteris d’economia circular.

17

Impulsarem la reducció d'embolcalls plàstics i metàl·lics i la seva substitució per d’altres de biodegradables d’acord amb la Llei de residus.

18

Promourem la reducció de residus urbans en origen, fent majors esforços en la disminució de la quantitat de substàncies perilloses i/o contaminants presents en ells.

19

Seguirem impulsant la reutilització i el reciclatge, reduint al màxim la necessitat de tractament extern dels residus generats. En aquest sentit, potenciarem les polítiques encaminades a facilitar i incentivar accions públiques i privades.

20

Seguirem treballant en la millora del procés de tractament mitjançant la construcció de quatre túnels de fermentació forçada i ampliant es Milà per tal de donar solució a llarg termini.

21

Continuarem fent feina en la millora i l'ampliació de la recollida selectiva, també la porta a porta on sigui possible.

22

Estudiarem la necessitat de crear nous punts verds i els promourem.

23

Desenvoluparem un programa de neteja de torrents per tal de reduir els perills i els danys derivats de l’acumulació de vegetació, fems, etc.

24

Treballarem per a la rehabilitació i posada en funcionament de la planta de tractament integral de residus voluminosos de Maó per tal de fer-ne una gestió d'àmbit insular.

25

Impulsarem un servei insular de recollida de plàstics a la mar i el litoral a la manera del servei de neteja de platges.  

bottom of page