top of page

Mobilitat

Dins el treball de transició energètica, la descarbonització del sector de la mobilitat i el transport és un repte important i d'enormes proporcions. És necessari seguir combinant diverses línies d'actuació i fer-ho de manera coherent i en coordinació amb totes les institucions.

 

Amb l'objectiu de seguir treballant per la descarbonització i per un transport públic de qualitat, des del Consell Insular de Menorca:

93

Augmentarem les polítiques que afavoreixin les maneres no motoritzades de mobilitat, com l'ajuda a la peatonalització dels centres o l'impuls de la bicicleta en trajectes urbans i interurbans curts.

94

Adoptarem mesures per a la convivència en vies no urbanes de trànsit de bicicletes i vehicles públics i privats.

95

Impulsarem un programa ambiciós d'electrificació generalitzada de la mobilitat, d’acord amb la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

96

Xarxa pública de camins:

 

  • Ajudarem als ajuntaments a acabar els catàlegs de camins.

 

  • Crearem un inventari de camins públics de Menorca.

 

  • Seguiment de la Llei de Camins.

 

  • Vigilància per a què no es tanquin els camins públics.

 

  • Seguir treballant per aconseguir obrir els camins públics de Binigaus i Camí den Kane.

 

  • Manteniment i posada apunt del Camí de Cavalls per l'omologacio GR/223.

97

Aprovarem el Pla sectorial de carreteres en consonància amb el primer Pla Integral de Mobilitat de Balears.

98

Donarem una solució definitiva, consensuada i de la manera més ràpida possible, al tram Maó-Alaior de la carretera principal, tenint en compte totes les qüestions tècniques, jurídiques i polítiques que han ocorregut en la tramitació de l’expedient.

99

Seguirem prioritzant la inversió en la millora del transport públic.

100

Ampliarem i incrementarem la freqüència horària, de manera especial en la ruta Maó - Ciutadella, amb l’objectiu de garantir connexions en ambdós sentits cada mitja hora a tota la línia troncal articulada per la carretera general.

101

Articularem uns sistema de transport entre Sant Lluís, es Castell i Maó facilitant la connexió dels tres municipis establint una doble ruta que cobreixi de manera simultània els dos sentits de manera triangular (Maó - Sant Lluís - es Castell i Maó - ss Castell - Sant Lluís a la vegada). Aquesta iniciativa haurà de comportar la reforma integral de la carretera entre Sant Lluís i es Castell, tot millorant-ne la seguretat i la seva integració ambiental.

102

Crearem noves rutes i incrementarem les existents durant l’hivern en les principals zones de costa amb població residencial durant tot l’any.

103

Incrementarem les freqüències de les rutes turístiques, tot afavorint l’activitat comercial dels pobles i les ciutats.  

104

Adaptarem la grandària dels vehicles a les necessitats de la ciutadania, especialment a l’hivern.

105

Estudiarem la reducció de preus, fins a la seva gratuïtat per a jubilats, i la millora i la introducció de nous trajectes.

106

Potenciarem una flota amb vehicles elèctrics, reduint així les emissions de CO2.

107

Millorarem l'organització d’estacionaments.

108

Estudiarem totes les vies per poder aplicar una taxa de carboni als vehicles que entrin a Menorca, en funció del seu nivell d’emissions, que es dediqui al finançament del transport públic, a la promoció d’altres formes de mobilitat (bicicleta) i al manteniment de la xarxa viària existent.

109

Promourem la bonificació de l’impost de circulació dels vehicles elèctrics als municipis que encara no es realitzi.

110

Promourem l'augment dels punts de recàrrega en aparcaments públics i privats.

111

Fomentarem polítiques d'incentivació d'iniciatives de carsharing.

112

Impulsarem mesures de lluita contra la congestió que evitin l'entrada de grans fluxos de vehicles privats motoritzats a les zones que es considerin altament sensibles i aquelles que mereixen una especial protecció paisatgístic o mediambiental tot afavorint i impulsant el transport públic.

113

Impulsarem l'etiquetatge de vehicles d'acord amb la seva categoria mediambiental i l’establiment de restriccions o autoritzacions com a requisit per a l’accés a determinats indrets mitjançant censos de vehicles com puguin ser els de residents, de servei públic i d’emergències.

114

Treballarem conjuntament amb la resta d'institucions per millorar el control de les flotes de vehicles de lloguer per complir amb els objectius marcats a la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

bottom of page