top of page

Participació

Aquesta passada legislatura, el Govern de les Illes Balears ha aprovat dues lleis clau per a fomentar la participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques: la Llei del Tercer Sector i la Llei de Consultes. Ara que disposem d’un marc legal més elaborat, per aconseguir una relació fluida entre càrrecs públics i agents de la societat civil, proposem: 

293

Augmentar les trobades obertes a la ciutadania de rendició de comptes, temàtiques i per tot el territori de la nostra illa.

294

Implementar eines de participació ciutadana i del teixit associatiu amb projectes com els pressuposts Participatius a nivell insular i municipal. 

295

Fomentar la creació i manteniment de les Agendes Locals a tots els municipis de Menorca. Aquests instruments permeten als veïns i veïnes d’un municipi marcar les prioritats de l’acció de govern. 

296

Impulsar la simplificació dels tràmits administratius que han de complir les entitats la societat civil per a: la seva creació i constitució, la sol·licitud d’ajuts i la cessió d’espais públics. Un dels objectius de la Llei del Tercer Sector és facilitar aquesta simplificació dels tràmits administratius. 

297

Seguir impulsant la Constitució de grups de treball temàtics on puguin participar les diferents entitats i col·lectius de Menorca. 

298

Per tal de promoure la implicació de tots i en especial de la infància volem impulsar que més ciutats obtinguin el reconeixement de Ciutats Amigues de la infància. A Menorca, ara mateix ho són Maó i Ciutadella. I per tal de liderar-ho impulsar la creació de consell de participació infantil d’àmbit insular. 

bottom of page