top of page

Sanitat

Els socialistes hem de seguir treballant per garantir que la salut sigui un dret fonamental de les persones i un dels eixos fonamentals de l'ideari socialista.

 

A Menorca, durant aquest quatre anys s’ha treballat per recuperar els drets sanitaris abolits i fer front a les retallades de personal fruit del govern del Partit Popular. Per fer-ho, hem retornat la targeta sanitària a les persones en situació irregular, hem eliminat el copagament als jubilats i pensionistes, hem posat en marxa la residència de pacients de Son Espases, hem reduït la llista d'espera quirúrgica a nivells d’excel·lència, hem implantat el servei de radioteràpia, hem posat en marxa el servei d'avió ambulància 24 hores, hem endegat un nou pla de Salut Mental amb la posada en marxa dels equips ESAC per a pacients mentals, hem augmentat les places de sociosanitaris passant de les 5 del 2011 a les 20 actuals, hem incrementat les plantilles de personal de l’Àrea de salut de Menorca en 63 persones treballadores (17 metges/sses i 13 infermers/es), hem posat en marxa el Pla d’Atenció a la Cronicitat per atendre a persones de més de 65 anys amb malalties cròniques, hem elaborat el programa “Pacient Actiu”, que ha servit per formar pacients per tal que siguin formadors de nous pacients, i hem posat en marxa un programa d’atenció oftalmològica en A.P.

 

Amb l'objectiu de continuar fent feina en aquesta línia durant els propers anys, fem les següents propostes:

166

Continuarem garantint l'atenció a la cronicitat, incrementant tant el recursos humans com els materials.

167

Seguirem ampliant la Xarxa de places residencials d’atenció sociosanitària conveniant-ne amb tots els municipis que ho desitgin.

168

Conclourem la reconversió de l’antic Verge del Toro en centre de referència de pacients amb necessitats sociosanitàries.

169

Continuarem prestant atenció a la salut mental infantil i juvenil garantint una atenció de qualitat i de proximitat.

170

Fomentarem la posada en marxa dels equips d'ESAC, de seguiment de pacients amb malalties mentals a domicili.

171

Garantirem unes llistes d’espera quirúrgiques de menys de 180 dies i unes llistes d’espera de consultes de menys de 60 dies.

172

Fomentarem la investigació i les noves tecnologies sanitàries amb l'objectiu de minimitzar l’efecte de la insularitat a la vegada que estimularem l’atracció de nous professionals a la nostra illa.

173

Donarem un fort impuls a l’atenció primària facilitant els recursos humans adequats per garantir una atenció de qualitat més pròxima al ciutadà.

174

Impulsarem un pla d’infraestructures, amb la construcció del nou Centre de salut d’Alaior, un nou centre a Ferreries i la reconversió del Centre de salut de Dalt Sant Joan.

175

Continuarem impulsant i ampliant els programes de formació en salut per als més joves, com “Salut Jove”.

176

Seguirem impulsant l’Escola d’Estiu de Salut Pública com a focus d’atracció dels professionals de la salut d’arreu de món, com a punt de trobada per a investigadors i científics.

177

Continuarem apropant les consultes d’especialistes de l'Hospital Universitari Son Espases a Menorca.

178

Prestarem atenció especial a la salut i l'educació sexual.

179

Realitzarem un programa d’acollida dels pacients i familiars que s’hagin de desplaçar a l'Hospital Universitari Son Espases.

180

Continuarem impulsant el programa de VVAA i el dret a una mort digna, insistint en la aprovació d’una llei d’eutanàsia.

181

Defensarem la humanització de l'assistència sanitària.

182

Millorarem l'atenció al servei d'urgències.

183

Incrementarem la formació i la docència en l’àmbit sanitari.

bottom of page